Chuyển tới nội dung
Trang chủ » 한-EU 수교 60주년 기념 로고 디자인 공모전

한-EU 수교 60주년 기념 로고 디자인 공모전

주제 기사 한-EU 수교 60주년 기념 로고 디자인 공모전은(는) 인터넷에서 저희가 편집했습니다.

지금은 사라졌지만 물길 따라 모여든 사람들이 넘쳐나던 ‘옛 포구 밥상’, 젓갈, 참게, 웅어, Korean Food|최불암의 한국인의밥상🍚 KBS 20190404
지금은 사라졌지만 물길 따라 모여든 사람들이 넘쳐나던 ‘옛 포구 밥상’, 젓갈, 참게, 웅어, Korean Food|최불암의 한국인의밥상🍚 KBS 20190404

주최 . 주관 주한유럽연합대표부/주벨기에 유럽연합 대한민국 대사관 겸 주북대서양조약기구 대한민국 대표부
분 야 디자인•캐릭터•웹툰
참가대상 초등학생 , 중학생 , 고등학생 , 대학생 , 대학원생 , 일반인 , 외국인 , 기타 (대한민국 또는 EU 국가 내 거주하는 대한민국 또는 EU 국적자)
접수기간 2022.10.28 ~ 2022.11.23
심사기간 2022.10.28 ~ 2022.11.23
대회지역 온라인
시상내역 상품(인천↔벨기에 왕복항공권, 삼성 갤럽시탭 A8, 20만원 이내 소정의 상품)
홈페이지 주최사 공고 바로가기
접수방법 온라인접수
접수하기 온라인 접수하기
콘코 SNS 공유

READ  6G 표준 이끌 초안정적 테라헤르츠파 만들었다

※ 대회·공모전의 세부요강은 주최사의 기획에 의해 내용이 변경 될 수 있으니, 주최사의 공고를 반드시 확인해 보시기 바랍니다.

한-EU 수교 60주년 기념 로고 디자인 공모전

– 접수: 2022. 10. 28.(금) ~ 11. 23.(수) 한국 시간 23:59 까지
– 결과 발표 및 시상식: 2022. 12월 초

READ  "지난해 전세계 1초마다 8000개 앱 다운로드…112억시간 동안 앱 사용"

– 대한민국 또는 EU 국가 내 거주하는 대한민국 또는 EU 국적자
*당선자는 추후 거주지 및 국적 증빙자료 제출 필수
*개인 또는 팀 단위 응모 가능

– 한국과 유럽연합(EU)의 지난 60년간의 우호 관계 및 앞으로의 협력 관계를 표현하는 참신한 디자인의 로고
– 컬러 디자인을 기본으로 하되 흑백 적용 가능한 디자인
– 로고에 한국과 유럽연합을 대표하는 상징물, 색상, 문양 등을 포함할 수 있음
– 로고에 한국과 유럽연합 수교 60주년을 기념하는 글자를 삽입할 수 있음

온라인 접수 : https://bit.ly/3Fmt3sM

READ  4억 대출자, 내년초 월 이자 200만원 넘는다

주제 적합성, 독창성, 심미성, 활용 가능성을 기준으로 양측 대사관 공동 평가 예정

– 1등: 인천↔브뤼셀 왕복항공권(이코노미석 1매, 1년 유효)
– 2등: 삼성 갤럭시탭 A8
– 입상(3명): 20만원 이내 소정의 상품

주한유럽연합대표부 / 주벨기에 유럽연합 대한민국 대사관 겸 주북대서양조약기구 대한민국 대표부

한-EU 수교 60주년 기념 로고 공모전 운영 사무국
Tel : [email protected]

여기에서 이 항목과 관련된 자세한 정보를 참조하십시오: https://kinhnghiemcauca.com/hangug-sigan-co-y7jgdma7

주제 기사 한-EU 수교 60주년 기념 로고 디자인 공모전 읽기를 마쳤습니다. 귀하를 위해 kinhnghiemcauca.com에서 수집한 가장 완전한 정보.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *